Case Film: Chiến dịch "Đừng ngụy biện - Hãy đội mũ bảo hiểm" (2007)

Đừng nguỵ biện – Hãy đội mũ bảo hiểm (No Excuse – Wear a Helmet) là chiến dịch truyền thông được Ogilvy & Mather Việt Nam xây dựng nhằm nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm của người dân Việt Nam vào năm 2007.

Chiến dịch đã tạo được sự thay đổi lớn trong nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của người Việt Nam, đồng thời tạo động lực cho những thay đổi trong quy định đội mũ bảo hiểm của chính phủ. Với những hiệu ứng xã hội tích cực đã mang lại, chiến dịch đã được trao giải Bạc tại IPA Effectiveness Awards (Giải thưởng hiệu quả truyền thông IPA) và giải “Tiếp thị hiệu quả trên thị trường đơn nhất quốc tế” (Best International Single Market).

Xem case study về chiến dịch tại đây:

Campaign: CSR - Đừng ngụy biện - Hãy đội mũ bảo hiểm
Đừng nguỵ biện – Hãy đội mũ bảo hiểm (No Excuse – Wear a Helmet) là chiến dịch truyền thông được Ogilvy & Mather Việt Nam xây dựng nhằm nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm của người dân Việt Nam vào năm 2007. Chiến dịch đã tạo được sự thay đổi lớn trong nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gi…