Công thức tính số đội bán hàng cần thiết để xây dựng một chiến lược bao phủ tốt (FMCG)

Để xây dựng một chiến lược bao phủ tốt, các công ty có thể sử dụng công thức nào để tính toán số đội bán hàng cần thiết? Nội dung trên sẽ được chia sẻ bởi chị Trịnh Ngọc Phương, Trưởng Phòng Marketing @ Công ty Cổ phần VIFON trong video dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Để tìm hiểu cụ thể hơn những kiến thức tổng quan về quản trị bán hàng và phân phối kênh truyền thống (GT) mời các bạn tham khảo khóa học "Sales and Distribution Management for General Trade: Quản trị Phân phối và Bán hàng Kênh truyền thống".

Xem chi tiết khóa học tại:

Sales and Distribution Management for General Trade: Quản trị Phân phối và Bán hàng Kênh truyền thống
Với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), việc tập trung cho các kênh phân phối là nhiệm vụ quan trọng. Bởi lĩnh vực này có lượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm rất lớn, nên việc mở rộng kênh phân phối, đặc biệt là kênh truyền thống - GT, sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng vùng…