CLARO: The last point of view - Quảng cáo bảo hiểm dưới góc nhìn của điện thoại

Lần cuối cùng bạn nhìn thấy chiếc điện thoại của mình là khi nào? Trước khi bị cướp mất, rơi vào bồn cầu hay lăn xuống cống...?

Lấy ý tưởng từ góc nhìn cuối cùng của chiếc điện thoại trước khi những tai nạn xảy ra, thương hiệu Claro đã lồng ghép thành công gói bảo hiểm điện thoại của mình vào một cách vô cùng duyên dáng. Để những lần gặp cuối không còn gây hối tiếc, vì đã có bảo hiểm điện thoại Claro.

Credits:
Brand: Claro Ecuador
Agency: BBDO Ecuador