Các loại POSM phổ biến tại cửa hàng tạp hoá

Cùng tìm hiểu các POSM tại cửa hàng tạp hoá như: Poster, Thùng rỗng, Khay trưng bày, Tủ mát do anh Nguyễn Hoàng Khang, hiện là National Trade Marketing & E-commerce Head @ Coca-Cola Việt Nam chia sẻ trong video này.