Biển quảng cáo ngoài trời tương tác của BBC World

Khi đối diện với một chủ đề xã hội nào đó, mỗi người sẽ có những quan điểm và góc nhìn khác nhau. Nắm bắt điều này, BBC World News cùng BBDO triển khai một chiến dịch quảng cáo ngoài trời tương tác thú vị. Cụ thể, họ đặt các biển quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời nêu lên một vấn đề nóng trong xã hội. Điểm độc đáo của biển quảng cáo này là người đi đường có thể thể hiện quan điểm của họ bằng cách bỏ phiếu cho câu trả lời của mình.

Credits:
Advertising Agency: BBDO New York, USA
Chief Creative Officers: David Lubars
Executive Creative Director: Eric Silver
Creative Directors: Ari Weiss
Copywriters: Ari Weiss
Art Directors: Jerome Marucci
Advertising Agency: BBDO New York, USA
Chief Creative Officers: David Lubars
Executive Creative Director: Eric Silver
Creative Directors: Ari Weiss
Copywriters: Ari Weiss
Art Directors: Jerome Marucci