Biển quảng cáo ngoài trời siêu đơn giản và thông minh của Western Union

Quảng cáo đơn giản với 5 ký tự T,H,E,R,E màu đen đặt trên nền màu vàng đặc trưng của thương hiệu Western Union. Trong đó, từ HERE là một phần của chữ THERE với hình ảnh ký tự “T" có màu nhạt hơn. Từ đó nhấn mạnh khả năng chuyên tiền tức thì của thương hiệu. Quảng cáo này giành được giải Silver của Epica Awards.