Ariel - #ShareTheLoad

Tồn tại như một thứ văn hoá “cũ kĩ” và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Ấn Độ - BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI, đặc biệt trong gia đình là vấn đề hiện còn gây tranh cãi gay gắt, nhất là tại các quốc gia phương Đông.

Trong khi cùng chia sẻ trách nhiệm tổng thu nhập gia đình, thế nhưng, công việc và “bổn phận” của người phụ nữ cuối ngày là  chu toàn mọi việc nhà nhưng đàn ông chỉ thư giãn và thưởng thức trà!?

Thấu hiểu và cất thay tiếng nói của nỗi lòng của người phụ nữ hiện đại, chiến dịch “Share The Load” kêu gọi sự hành động của cánh mày râu trong việc chia sẻ gánh nặng công việc nhà với một nửa của mình.

Xem thêm case study về chiến dịch tại đây:

Campaign: Ariel - #ShareTheLoad
Tồn tại như một thứ văn hoá “cũ kĩ” và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Ấn Độ - BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI, đặc biệt trong gia đình là vấn đề hiện còn gây tranh cãi gay gắt, nhất là tại các quốc gia phương Đông. Trong khi cùng chia sẻ trách nhiệm tổng thu nhập gia đình, thế nhưng, công việc và “bổn p…