3 khu vực trưng bày hàng hoá tại kênh Modern Trade

Tại các điểm bán trong kênh Modern Trade (MT), sẽ luôn có những khu vực trưng bày nhất định, bao gồm 3 khu vực như sau: (1) Transition Zone, (2) Impulse Zone và (3) Destination Zone.

Đôi khi bạn sẽ không nhận thấy sự khác nhau ở những khu vực này vì không gian đầy ắp hàng, hàng hoá được sắp xếp san sát. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy được mỗi khu vực trưng bày đều có vai trò và ý nghĩa riêng.

Trong video này, anh Nguyễn Hoàng Khang, hiện là National Trade Marketing & E-commerce Head @ Coca-Cola Việt Nam sẽ giúp bạn phân biệt sự khác nhau của 3 khu vực trưng bày tại kênh Modern Trade.