Offline Dino Jumper: Jump the Cars

Dino Jumper là một trò chơi điện tử quen thuộc đối với nhiều người, nhưng đem trò chơi đó ra ngoài thực tế với hình thức offline thì sẽ như thế nào? Đây là một ý tưởng hay dành cho khách bộ hành giải trí trong lúc chờ đèn đỏ.

Credit:
Agency: Carma Social Interventions, Brazil
Creatives: Ramon Ballverdú, Thomaz Ballverdú
Client: Dino Jumper