Levis: Walks Across America

Chiến dịch Viral Marketing của Levis "Walks Across America" sử dụng công nghệ stop-motion đỉnh cao.