McDonalds: McFlurry heat sensative panel Campaign

Với McDonald, ngay cả thời tiết nóng bức khó chịu cũng có thể được tận dụng để quảng cáo một cách sáng tạo nhé.