#TextsFromMom Campaign

Đã bao giờ bạn nhận được những tin nhắn có phần hài hước và khó hiểu từ mẹ của mình? Và số lượng tin nhắn mà bạn gửi lại cho mẹ chiếm bao nhiêu % số lượng nhắn mà bạn gửi cho bạn bè. Chiến dịch #TextFromMom của Samsung USA như một lời nhắn nhủ bạn hãy gọi về cho mẹ nhiều hơn.

Chiến dịch được triển khai vào dịp Ngày của Mẹ, đồng thời quảng bá cho chiếc điện thoại mới GS6 của họ thời điểm bấy giờ.