Royal Dutch Airlines: "KLM Lost & Found service" Campaign

Câu chuyện có thật, có ai tin không?

Advertising Agency: DDB & Tribal Worldwide, Amsterdam, Netherlands