Pantene "Shines Strong" Campaign Lưu

Ngàn cân treo sợi tóc theo đúng nghĩa đen của câu này!

Nhưng thông điệp mà Pantene muốn truyền tải còn nhiều hơn thế: Không chỉ cần sức mạnh thể chất, mà cả sức mạnh nội tâm to lớn để thực hiện ước mơ của bạn, để làm điều bạn thực sự muốn. Bạn có cảm nhận được điều đó không?

Nguồn: Brands Vietnam

Pantene Shines Strong Campaign
09/12/2014
2,935 lượt xem