Samsonite "Samsonite vs Risky Business" Lưu

Brands Vietnam mời các bạn xem thương hiệu Samsonite đã truyền tải thông điệp về độ an toàn cho các sản phẩm theo cách rất riêng của họ: Bồng bềnh như Cadillac, dũng mãnh như Beemer. Tag-line của Brands Vietnam là: An toàn như Samsonite còn các thành viên thì sao?

Nguồn: Brands Vietnam

Samsonite Samsonite vs Risky Business
04/12/2014
2,247 lượt xem