Case Study: Quy trình Phát triển bao bì chai tăng lực Gastorade Lưu

Từ phác thảo ý tưởng, brainstorming, đến phát triển kiểu dáng chai, mock-up, bao bì nhãn, đây là một video đáng để các marketers và brand builders học hỏi.

Nguồn: Brands Vietnam

Case Study: Quy trình Phát triển bao bì chai tăng lực Gastorade
03/11/2012
4,150 lượt xem