Offline Dino Jumper: Jump the Cars Lưu

Dino Jumper là một trò chơi điện tử quen thuộc đối với nhiều người, nhưng đem trò chơi đó ra ngoài thực tế với hình thức offline thì sẽ như thế nào? Đây là một ý tưởng hay dành cho khách bộ hành giải trí trong lúc chờ đèn đỏ.

Credit:

  • Agency: Carma Social Interventions, Brazil
  • Creatives: Ramon Ballverdú, Thomaz Ballverdú
  • Client: Dino Jumper
Nguồn: Brands Vietnam

Offline Dino Jumper: Jump the Cars
15/12/2017
14,828 lượt xem