IKEA: My son Lưu

Sự chững chạc đến không ngờ của một cậu bé làm chúng ta ngạc nhiên. Thế nhưng đó lại là một hình ảnh giàu cảm xúc mà bất kỳ ai cũng cảm nhận và đồng ý với điều này. Cuối cùng là một thông điệp được IKEA truyền tải rất khéo léo và hợp hoàn cảnh của đoạn video.

Nguồn: Brands Vietnam