Suumo: Shell we move Lưu

Dựa vào đặc tính hay thay đổi nơi cư trú của loài ốc mượn hồn, Suumo đã kết hợp với Đại học Khoa học Công nghệ Hải dương Tokyo tạo nên những "ngôi nhà" vô cùng thoải mái và phù hợp với quá trình phát triển của loài ốc này, đồng thời đây cũng là những "ngôi nhà" rất thân thiện với môi trường. Một chiến dịch rất gần gũi với tự nhiên nhưng cũng đan xen vào đó là một thông điệp ngầm đầy ý nghĩa của Suumo.

Nguồn: Brands Vietnam

Suumo: Shell we move
10/08/2016
2,148 lượt xem