Heinz: Wiener Stampede Lưu

Hình tượng hóa sản phẩm, đoạn phim thể hiện "sự hấp dẫn" của Heinz thông qua mối quan hệ gần gũi của con người và những chú cún.

Nguồn: Brands Vietnam

Heinz: Wiener Stampede
10/05/2016
1,264 lượt xem