BRF Salamitos: Medieval Battle Lưu

Một cuộc chiến không cân sức và những kẻ yếu thế trở thành những miếng mồi ngon cho kẻ địch. Xét cho cùng đó là "số phận" để thỏa mãn sở thích riêng.

Nguồn: Brands Vietnam

BRF Salamitos: Medieval Battle
06/04/2016
1,846 lượt xem