Passport to Marketing: Passport to Agency 1 Lưu

Trải qua 4 video clips dạo chơi trong thế giới Marketing @ Client, với Brand & Trade Marketing, hôm nay chúng ta sẽ được bước chân vào thế giới Agency đầy màu sắc với tập đầu Passport to Agency của anh Thuan Ngo, Sáng lập và Điều hành DNA Digital.

Trong tập này, anh Thuận sẽ giúp các bạn phân biệt đâu là sự khác nhau giữa Client & Agency trong một dự án truyền thông? Sự sáng tạo của Agency thể hiện như thế nào? Các loại hình Agency phổ biến gồm những dạng nào?

Nguồn: Brands Vietnam

Passport to Marketing: Passport to Agency 1
20/07/2015
2,182 lượt xem