AirFrance "France In The Air" Commercial Lưu

Cách truyền tải thông điệp hay nhất là không nói gì cả. Quảng cáo tuyệt đẹp của hãng AirFrance, nằm trong chiến dịch France is in the air.

Nguồn: Brands Vietnam

AirFrance France In The Air Commercial
18/06/2015
1,829 lượt xem