Vistarprint "The Postcard" Commercial Lưu

Chỉ với 1 sản phẩm postcard nhỏ bé và đơn giản nhưng đội ngũ marketing đã tạo nên 1 clip quảng cáo không thể tuyệt vời hơn. Bạn sẽ phải công nhận, Sáng tạo là không giới hạn.

Nguồn: Brands Vietnam

Vistarprint The Postcard Commercial
02/06/2015
1,917 lượt xem