British Airways "Discovering a virtual reality USA" Campaign Lưu

Bạn muốn đi khắp thế giới nhưng chưa đủ tiền? Không sao, không ngồi máy bay không có nghĩa là bạn không thể thăm thú 1 đất nước khác đâu nhé!

Nguồn: Brands Vietnam