Giới thiệu

Tôi là chủ nhà hàng và hiện đang có nhu cầu tìm hiểu thêm về marketing cho ngành hospitality để từ đó có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình

Liên hệ