Giới thiệu

Võ Quốc Hưng (Hugh) - Former Head of Marcom tại Ureka Media. Từng phụ trách hoạt động marketing, internal communication & external communication cho Ureka Media. Anh tham gia ngành Truyền thông Quảng cáo từ năm 2008 tại agency, đã có cơ hội làm việc với các nhãn hàng như: Dutch Lady, Bia 333 chai - Beer Saigon, Nagaworld Resort Cambodia, Resort World Sentosa, VinPearl Land, OPV, ... Bắt đầu tiếp cận tiếp thị trực tuyến từ 2012 và làm việc tại Ureka Media từ 2015, hiện tại ngoài bằng cử nhân CNTT & chứng chỉ Chuyên viên Quảng cáo Tiếp thị Tích hợp (IMC) thì anh còn có nhiều chứng chỉ trực tuyến được cấp bởi AppNexus (Microsoft), Google, Facebook.

Liên hệ

Chức vụ

Former Head of Marcom | Ureka Media

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency