Trương Phúc Thiện
Quản lý Sales kèm Marketing "DẠO" cho DN siêu nhỏ
Sales Bựa

Giới thiệu

Trương là họ cha, Phúc Thiện nghĩa là sống Thiện sẽ có Phúc. Mẹ dặn vậy ♡

Liên hệ

Chức vụ

Quản lý Sales kèm Marketing "DẠO" cho DN siêu nhỏ | Sales Bựa

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency