Giới thiệu

Tôi là bác sĩ Trịnh Giang Lợi, là một trong những bác sĩ chuyên Ngoại khoa. Hãy liên hệ với tôi qua gmail: [email protected]

Liên hệ

Chức vụ

Bác sĩ | Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client