Giới thiệu

ABOUT TENMAX

TenMax là công ty con của tập đoàn truyền thông funP tại Đài Loan, tập trung vào phát triển công nghệ quảng cáo kỹ thuật số, gồm các kỹ sư phần mềm chuyên về phân tích Big Data và công nghệ quảng cáo số, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số.

OUR MISSION

TenMax nỗ lực sáng tạo đổi mới và không ngừng phát triển các công nghệ quảng cáo số, hy vọng sẽ trở thành người dẫn đầu quảng cáo kỹ thuật số ở Đông Nam Á và hệ sinh thái RTB, thông qua việc không ngừng tích lũy khả năng chuyên môn và kỹ thuật, tận dụng dữ liệu để tạo ra giá trị hỗ trợ các doanh nghiệp hướng tới đổi mới tiếp thị kỹ thuật số.

TenMax đã phát triển thị trường quảng cáo số tại Malaysia từ năm 2016 và dần dần tích lũy kinh nghiệm phong phú trong hệ sinh thái tiếp thị truyền thông kỹ thuật số tại Đông Nam Á. Hiện nay TenMax đã mở rộng dịch vụ tối ưu hoá quảng cáo đến 5 thị trường lớn tại Châu Á gồm: Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia.

Website  https://www.tenmax.io/vi/

Facebook https://www.facebook.com/TenMax.VN

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency