Giới thiệu

Mình là Thúy, năm nay mình 28 tuổi. Công việc của mình là là nhân sự cho một công ty Công nghệ và bán lẻ. Mình rất quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng để tuyển dụng được dễ dàng hơn.

Liên hệ