Giới thiệu

Là một nhân viên truyền thông thích viết lách. Với tôi, viết là thời gian để tôi cân bằng cuộc sống, cũng như để rèn luyện kỹ năng của mình

Liên hệ