Giới thiệu

Phạm Lê Thảo Nhi - Trưởng Ban Truyền thông của chương trình Lets On Air 2018, được tổ chức bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications, trực thuộc trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.

Liên hệ