Giới thiệu

"Hãy quên đi những gì đã làm. Hãy dẹp đi mọi quy tắc. Hãy biến mình thành người ngốc nghếch, phi lí. Hãy giải phóng bản thân"

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client