Giới thiệu

Một marketer với 1 năm kinh nghiệm về online marketing

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Staff | FoodyPOS

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client