Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

HR Executive | MASSO GROUP

Thành phố

Hồ Chí Minh