Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Human Resources Recruiter | Cổ phần VCCorp

Thành phố

Hà Nội