Giới thiệu

Họa sĩ truyện tranh, visualizer

Liên hệ

Chức vụ

Họa sĩ truyện tranh | freelancer, B.R.O comics group

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency