Marketer Nhân
Lê Thành Nhân

Cán bộ tuyển sinh
Viện Quản trị Công nghệ FSB Đại học FPT


PROFILE