Giới thiệu

Người chia sẻ về Digital Marketing trên các cộng đồng Social và website TrungDuc.net. Tác giả cuốn sách Facebook Marketing từ A đến Z với 5 lần tái bản và trên 10.000 ấn bản chỉ trong 3 tháng. Từng làm việc tại 24H, Cốc Cốc Search, và rất nhiều công ty khác. Hiện đang làm CEO tại MediaZ Corp.

Liên hệ

Chức vụ

CEO | MediaZ Corp

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency