Giới thiệu

Với niềm đam mê Marketing, ngoài việc tự học qua hàng chục cuốn sách và tự nhìn nhận thị trường dưới góc nhìn cá nhân, tôi tình cờ biết được cộng đồng Marketers Việt Nam. Quá là vui khi thấy đây là nơi tôi có thể học hỏi được nhiều hơn về MKT.

Liên hệ