Giới thiệu

Là một sinh viên đam mê marketing đặc biệt là phân ngành Agency. Tôi muốn tìm hiểu và học hỏi thật nhiều.

Liên hệ

Chức vụ

Sinh viên Quản trị kinh doanh |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên