Marketer Hải
Nguyễn Hưng Hải

Head of Planning
Pencil Group


PROFILE

Giới thiệu


Nguyễn Hưng Hải hiện là Head of Planning tại Pencil Group. Hải đã từng đảm nhận vị trí hoạch định chiến lược tại Lowe Việt Nam (nay là Mullen Lowe Misha Việt Nam) và JWT Việt Nam (nay là Wunderman Thompson Việt Nam).

Liên hệ


Head of Planning, Pencil Group
Nam
Agency
Hồ Chí Minh
http://pencil.vn

Thông tin khác


Thành viên từ: 07/08/2020 (2 năm 1 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam