Thảo luận của Phương

Samsung có thực sự thành công sau sự kiện tấm hình tự sướng Oscars? Số liệu nói KHÔNG. Samsung có thực sự thành công sau sự kiện "tấm hình tự sướng Oscars"? Số liệu nói KHÔNG.
13/03/2014 Quan điểm
"Không biết nói gì hơn. Chẳng lẽ những gì mình nghĩ bữa giờ là sai sao ta?..."
Doanh nhân đưa Mc Donald về Việt Nam là người như thế nào? Doanh nhân đưa Mc Donald về Việt Nam là người như thế nào?
11/02/2014 Quan điểm
"Quyền lực = Con rể của Mr.X - một fact mà ít thấy báo chính thống nào nói đến...."