Giới thiệu

Tôi là sinh viên ngành Marketing. Tôi mong muốn trau dồi thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực Marketing.

Liên hệ