Giới thiệu

Xin chào các bạn! Tôi là Minh Nguyễn, tôi là 9x đời đầu có nhiều khát vọng và mục đích. Tôi rất thích thú với những bài viết chia sẻ cuộc sống như thủ thuật máy tính, thủ thuật Facebook, Mẹo vặt, Làm đẹp cũng như các vấn đề khác trong cuộc sống !

Liên hệ

Chức vụ

Marketing |

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency