Giới thiệu

Hiện đang là HR Executive tại Leo Burnett VN

Liên hệ