Giới thiệu

Tôi là Phan Nguyễn Linh Chi. Hiện tôi đang học năm 4 tại đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Liên hệ