Giới thiệu

Tôi là một Marketer dã hoạt động trên thị trường online gần 5 năm (từ năm 2013) và hiện nay đang là CEO & Co-founder dự án ATP ATP Academy thuộc ATP Holdings. Hòa đồng - Nói nhiều - Lầy là 3 điều không thể thiếu khi nói về tôi.

Liên hệ

Chức vụ

CEO & Co-founder | ATP Academy

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency