Giới thiệu

Tôi tên thật Nguyễn Văn Duẩn. Lấy tự là Kỳ Tiến. Đang là một người làm marketer

Liên hệ